Selectie-assessment, Ontwikkelassessment en Loopbaanonderzoek

De invulling van een psychologisch onderzoek is maatwerk. De wensen en doelen van de organisatie staan daarbij centraal. De organisatie levert het functieprofiel aan. Op basis hiervan stellen we de benodigde competenties vast. Deze competenties vormen samen met de keuzes en verwachtingen van de organisatie het uitganspunt van het testprogramma.

Een psychologisch onderzoek kan uit de volgende onderdelen bestaan:

Capaciteitentesten

Met deze test stellen we het niveau van functioneren vast. Op welk niveau is de kandidaat in staat zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken?

We kijken ook naar het analytisch inzicht van de kandidaat. Kan de kandidaat verbanden leggen? Maakt hij onderscheid tussen hoofd- en bijzaken? Kan hij een probleemanalyse maken en logisch redeneren en hoe zit het met het technisch inzicht?

Lees meer over de capaciteitentest.

Persoonlijkheidsonderzoeken

Deze onderzoeken zijn gericht op kenmerken die met de persoonlijkheid te maken hebben:

  • Stressbestendigheid
  • Conflicthantering
  • Groepsrol
  • Leiderschapsstijl
  • Commerciële kwaliteiten

We kijken ook naar de denkwijze van de kandidaat. Richt hij zich op de grote lijn of juist op de details? Is hij gericht op resultaat of vooral op de mens? Is hij vindingrijk en creëert hij kansen of handelt hij reactief en borduurt hij voort op ideeën van anderen?

Kortom: Wat zijn de sterke kanten van de kandidaat en wat zijn de aandacht- en ontwikkelpunten.

Assessments

Hiermee onderzoeken we of de kandidaat beschikt over de vaardigheden die van belang zijn voor de functie. Dit gebeurt in de vorm van praktijksimulaties gebaseerd op uw specifieke organisatievraag, -probleem en -doelstellingen.

Beroepskeuze- en interesseonderzoek

Met deze onderzoeken kijken we naar de aanwezigheid van de benodigde affiniteiten en voorkeuren bij de functie, rol en arbeidsomgeving.

Eindgesprek

In het eindgesprek geven we terugkoppeling op de testresultaten. Als u dat wenst, nemen we ook nog een criteriumgericht interview af als onderdeel van het psychologisch onderzoek.

Testen vanuit een visie

Constant leren en groeien, maakt het leven de moeite waard. Daarnaast vinden wij persoonlijke aandacht voor de kandidaat erg belangrijk. Dat ziet u terug in onze onderzoeken. Onze testbegeleiders vangen de kandidaten op bij aankomst met koffie en een kort gesprek. Daarna volgt een intakegesprek met de psychologisch adviseur.

Gedurende de dag wordt de kandidaat persoonlijk begeleid, zodat duidelijkheid en betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens optimaal gewaarborgd zijn. We bespreken alle testresultaten met de kandidaat. Zodat we zeker weten dat de kandidaat de resultaten herkent en erkent.

Vervolgens geven we de resultaten in een heldere en eenduidige rapportage weer. Bij een geschiktheidsonderzoek motiveren we bovendien of en waarom de kandidaat geschikt is voor de functie.

Ook de kandidaat krijgt een rapport. We volgen hierbij de code van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Dat betekent dat de kandidaat eerst een conceptrapport onder ogen krijgt dat hij goed moet keuren voor het naar de opdrachtgever gaat.

Als full service bureau verzorgen wij graag ook een eventuele follow-up.

Middelen

Wij hanteren een zorgvuldig gekozen, op de vraag afgestemde combinatie van criteriumgerichte interviews, tests en assessments. Al onze tests zijn door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) beoordeeld, ze zijn betrouwbaar en valide.

Daarnaast maken wij gebruik van getrainde rollenspelers en assessoren en werken wij volgens de code van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Meer weten?

Neem contact op!

 

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

EVC Certificering

Assessments

Digitaal paspoort